Podróże Beniamina Trzeciego

Niechaj Żydzi również zakosztują miodu z barci żydowskiej i niechaj światłość roztoczy się przed ich oczyma".
Ja zaś, Mendele Mojcher Sforim, którego celem zawsze było służyć swemu narodowi, swoim braciom, podług sił i możliwości, nie mogę się powstrzymać, by nie
rzec: „Zanim
pisarze żydowscy, którym do pięt nie dorosłem, zdążą się wyspać i napisać książkę o podróżach Beniamina po hebrajsku, ja spróbuję tymczasem opisać ją w skrótowej formie
prostym językiem żydowskim".
Niczym siłacz napiąłem wszystkie mięśnie i nie bacząc na to, żem stary i słaby, zadałem sobie trud, aby zwrócić uwagę na takie rzeczy, które mogą się okazać przydatne dla
dzieci Izraela. Postanowiłem opisać je zgodnie ze swoim zwyczajem, zwięźle i prosto. Czuję, jak mnie z góry już chłoszczą słowami: „Obudź się, Mendele!
Wstań i wyłaź zza pieca! Idź, nabierz pełne naręcza pachnących roślin z ogrodu Beniamina. Przyrządź z nich smakowitą potrawę dla twoich braci. Taką potrawę, jaką lubią".
I wyszedłem, przy pomocy Boga zza pieca, i przyrządziłem to oto smakowite danie, które stawiam teraz przed wami.
Skosztujcie, Szanowni Państwo, i niech wam wyjdzie na zdrowie.
ROZDZIAŁ PIERWSZY
KTO TO JEST BENIAMIN, SKĄD POCHODZI I JAK ZRODZIŁA SIĘ W NIM MYŚL O PODRÓŻY.
_ _
Urodziłem się — powiada Beniamin III — i wyrosłem w Tuniejadówce.
Tu spędziłem niemal całe życie, to znaczy aż do czasu mojej wielkiej podróży.
W Tuniejadówce szczęśliwie ożeniłem się z moją cnotliwą połowicą, panią Zełdą, oby długi miała żywot.
Tuniejadówka to mała mieścina.
Leży w zapadłym zakątku, z dala od głównych traktów, prawie zupełnie odcięta od świata.
Dlatego też, jeśli ktoś do niej przypadkiem zawita, otwierają się na oścież okna i drzwi we wszystkich domach. Ludzie nie mogą się nadziwić przybyszowi.
Wychylając się z okien zadają sobie pytania: „Kto to może być?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Link

Menu:

Reklama: